ATRIUM 2008/3. jellemzők

"(...) Ha ennek a lapszámnak címet kellene adni, akkor az a luxus és hagyomány lenne. Az öt hazai villa mindegyike ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Rőmer Károly impozáns palotája a kastélyreprezentáció mai formáit kutatja, Vonnák János luxusmodernizmusa ugyanakkor a pasaréti modern építészet formavilágába illeszt egy jellegzetesen mai térsort. Zsuffa Zsolt és Kalmár László háza - némiképp hátat fordítva a mai trendeknek - a népi építészet térszervezési hagyományaihoz nyúl vissza.
Ezek az otthonok persze az álmokról is szólnak. Álmokról, amit az olvasmányaink, a filmek, de leginkább a televízió táplál. Tévéfüggő nép vagyunk ugyanis, átlagosan napi négy órán keresztül bámulva a kékes vibrálást. Kíváncsiak voltunk arra, vajon milyen építészet jellemzi ezeket az álomgyárakat. Az ATRIUM tematikus anyaga ezért a frissen épült, illetve tervezett hazai álomgyárakba kalauzolja az olvasót." (Wesselényi-Garay Andor)