Augustinus Moravus Olomucensis jellemzők

Magyarországra már jelentős munkássággal a háta mögött érkezett: csillagászati kiadványok mellett Padovában írta és Velencében ki is adta Dialogus in defensionem poetices (1493) és De modo epistolandi (1495) című, az irodalmi műveltség szempontjából nem érdektelen könyvecskéit, melyekre a magyar kutatásnak illenék végre felfigyelnie, hiszen e műveket bizonyára olvasták Augustinus budai barátai olvasható Augustinus Moravus Olomucensisről Klaniczay Tibor tollából (A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete, Budapest, Balassi, 1993, 63.). Augustinus Moravus Olomucensis (Olmützi Ágoston, 1467-1513) a morvaországi és közép-európai (egyúttal magyarországi) humanizmus egyik legfontosabb alakja. Krakkói és padovai tanulmányok után 1496-tól II. Ulászló magyar és cseh király budai udvarában tevékenykedett a cseh kancellária szolgálatában. Az Augustinus Moravus életével, tevékenységével foglalkozó cseh, osztrák, német és magyar kutatók 2013 novemberében Augustinus halálának 500. évfordulója alkalmából nemzetközi tudományos ülést tartottak. A konferencia az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete (MTA BTK ITI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) együttműködésének eredményeképpen valósult meg, az OTKA, az NKA és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával. A kötet az előadások szerkesztett változatai mellett három függeléket is tartalmaz: 1) Augustinus Moravus költeményeit (latinul, teljes terjedelmükben, jegyzetekkel); 2) Valentin Eck Augustinushoz írt Panegyricusát (az első teljes terjedelmű közlés!); 3) Augustinus életére, műveire és korára vonatkozó bibliográfiát. A könyvet névmutató és színes illusztrációk zárják.