AUTÓK - PILÓTA KOMPETENCIAFEJLESZTŐ SOROZAT jellemzők

A Pilóta sorozat az anyanyelvi kompetenciaterülethez kapcsolódik, az olvasás, a szövegértés, a szövegalkotás fejlesztésének eszköze. A feladatok meseátdolgozásokhoz és mindennapi élethelyzetekhez kötődnek. A megoldás nehézségét a feladat sorszáma melletti jelölés mutatja