Az Abszolútum odisszeája a buddhizmusban jellemzők

A buddhizmus az utóbbi fél évszázad során nagy népszerűségre tett szert a nyugati műveltségű világban. A hirtelen ránk zúdult irodalomáradat azonban nemcsak az információ gazdag tárháza, hanem egyúttal félreértések és konfúziók rejtett forrása is lehet.
Liptay Lothar vezérfonalat kíván adni az eligazodáshoz. Abból az alapelvből indul ki, hogy a sokrétű buddhizmust nem lehet globálisan, hanem csak egy-egy korszakán, illetve irányzatán belül minősíteni, végigvezeti olvasóját "a pozitív és a negatív elem (az Üresség és a Teljesség, a Nihil és az Abszolútum) buddhizmuson belüli dinamikája fejlődéstörténeti útvonalának" fő állomásain. Külön érdekessége a könyvecskének a buddhizmus hua-yen nevet viselő irányzatáról szóló fejezet, mely irányzat világképét a szerző a modern fizikáéval állítja párhuzamba.
Liptay Lothar tömör ismertetést nyújt a főbb buddhista irányzatokról, sok hasznos információt szolgáltatva róluk.