AZ ADÓPARADICSOMTÓL A ZÖLDMOZGALOMIG jellemzők

A kötetünk szokatlan műfajt képvisel. Formáját tekintve enciklopédikus szótár, ez a meghatározás azonban száraz tényeket közlő, lexikális ismereteket közvetítő műveknek van fenntartva. Könyvünkben a tények közlésén túl azok társadalmi összefüggéseit is felmutatjuk, mégpedig vállaltan baloldali szemlélettel. A szerzők a mai világgazdasági rend és a nemzetközi gazdasági folyamatok kritikai elemzésére vállalkoztak, ez azonban csak mesterségesen lenne elválasztható a politikai vonatkozásoktól. A szócikkek nagy többsége a sok helyütt háttérbe szorított politikai gazdaságtant próbálja alkalmazni, a kötet címében jelzett világgazdaságtan túlmutatva a világrendszer struktúráit és dinamikáját is figyelembe veszi.A kötet fókuszában értelemszerűen a globalizáció áll. Ennek fogalma körül forgott az utóbbi évtized legtöbb gazdasági természetű vitája, és a nemzetközi rendszer más jelentős fejleményei (terrorizmus, olajháborúk stb.) mellett továbbra is ez az az újdonság, amely a szakértő és a laikus