Az adózás rendjének alkalmazása az önkormányzati adóhatóságoknál jellemzők

2003. novemberében az Országgyűlés új törvényt fogadott el az adózás rendjének szabályozásáról. A 2004. január 1-jén hatályba lépő "új Art." egyszerűbbé teszi a joganyagban való eligazodást, a logikusabb törvényi szerkezet a kor követelményeihez illeszkedően erősíti az adózás rendjéről szóló törvény kódex jellegét. Ez a kiadvány az új törvény rendelkezéseinek értelmezéséhez nyújt segítséget az önkormányzati adóhatóságok és ügyfeleik számára, segítve ezzel az adóhatóságok és az adózók jogalkalmazását egyaránt. Koncentráltan ismerteti az önkormányzati adóhatóságok által alkalmazott eljárási normákat, kitérve a kapcsolódó anyagi jogi adótörvényekre, és az alacsonyabb szintű szabályozásra is.