AZ ALGEBRA VÍVMÁNYAI AZ INDIAI MATEMATIKA KLASSZIKUS KORSZAKÁBAN jellemzők

Milyen kulcsfontosságú szerepe volt Indiának a napjainkban is használt tízes alapú helyiértékes számrendszer kifejlesztésében? Hogyan gondolkodtak az indek az ősi nulla matematikai koncepciójáról,miképp formalizálták idővel ennek összefüggéseit?Milyen számábrázolási és rendszerezési elveket alkalmaztak az indiai szubkontinensen a reál tudományok fejlődésének fénykorában, milyen hatással voltak mindezek a nagyvilágra?Ezekre és hasonló kérdésekre ad választ e tudománytörténeti munka, amely az indiai matematika klasszikus korszakát (kb. Kr.u. 400–1200) átölelve, az elemi matematika (kiváltképp az algebra és aritmetika) területén nyújt betekintést a tudomány fejlődéstörténetének indiai állomásaiba. A mű átfogóan kifejti azelsődleges forrásanyagként feldolgozott szanszkrit művek kiemelt tételeit, melyeket magyar fordítással, matematikai formulákba öntve, a vizsgált témák (számrendszerek, nulla, aritmetikaimegoldások stb.) rendszerébe ágyazva közöl. A könyv az eredeti szanszkrit források tük