AZ ALKOTMÁNY ARCA - PREAMBULUM-TANULMÁNYOK jellemzők

Ez a könyv az európai jogállamok alkotmányozásainak tapasztalatait összegezve nyolc fejezetben foglalja össze a MéltányosságPolitikaelemző Központ elemzőinek véleményét az alkotmányozás és a preambulum műfajáról. A kötetet nyitó és záró tanulmány a magyar alkotmányozás sajátosságait, az utóbbit megelőzőösszefoglaló pedig a Méltányosság Politikaelemző Központ úgynevezett preambulum-projektjének tanulságait foglalja csokorba. A további tanulmányok a preambulum-írás történeti ésteoretikus magyarázatát adják, illetve a preambulumok egy-egy jelentős tematizált tárgykörébe nyújtanak betekintést. Különelemzés szól a preambulumok alkotmánytani helyéről, normativitásáról és szakrális elemeiről, az előbeszédeknek a szimbólumokhozés értékekhez, valamint a nemzeti múlthoz valóviszonyáról, továbbá az európai preambulumok jellegzetességeiről.