Az állam semlegessége jellemzők

A modern társadalmak tagjai vallási, világnézeti kérdésekben mélyen megosztottak, többféle etnikai közösséghez tartoznak, különböző kulturális értékekhez vonzódnak, más és más életformákat tartanak elfogadhatónak. Hogyan élhetnek mégis közös törvények alatt? - Az állam semlegessége ezt a kérdést járja körül, a liberális politikai filozófia hagyományait folytatva. Alapgondolata szerint a politikai közösség lehetőségének egyik alapfeltétele, hogy az állam minden polgárát egyenlőként kezelje. Az egyenlő bánásmód vallási és világnézeti konfliktusokban semlegességet feltételez, a szólás, gyülekezés és egyesülés jogának terén széles körű toleranciát, az etnikai sokféleség kapcsán pedig azt, hogy a kisebbségek speciális jogokat élvezzenek. A könyv elméleti fejezetei ezt a megállapítást értelmezik és magyarázzák. Az elmélet kifejtését alkalmazások sora követi, melyek olyan vitás ügyekben foglalnak állást, mint a valláserkölcs és a világi etika viszonya, a család és házasság, az abortusz, az eutanázia, valamint a gyűlöletbeszéd jogi kezelése.
A jelen, bővített kiadás az eredeti könyv (Atlantisz Kiadó 1997) lezárása után keletkezet írásokkal egészíti ki a korábban egybegyűjtötteket, miközben a tárgyalt témakörök elméleti összegzéséhez is támpontokat ad.