Az állati és emberi viselkedésről I-II. jellemzők

A mű a Nobel-díjas tudós etológiai kutatásainak összefoglaló képe. I. kötet: Adalékok a társas varjúfélék etológiájához; Miről ismerjük fel a madarak fajra jellemző ösztönös cselekvéseit? A társ a madár észlelt világában; Az ösztön fogalmának alakulása; Taxis és ösztöncselekvés a nyári lúd tojásgörgető mozgásában; Induktív és teleologikus pszichológia. II. kötet: Az úszórécékről: összehasonlító tanulmányok; Egész és rész az állati és emberi közösségben; Pszichológia és törzsfejlődés-történet; Az alakérzékelés mint a tudományos megismerés forrása; Filogenetikus alkalmazkodás és a viselkedés adaptív modifikációja; Van-e az állatoknak szubjektív tapasztalásuk?