Az Antikrisztus halála jellemzők

Dosztojevszkij politikai gondolkodásában igen fontos szerepet játszottak a lengyelek. Ők voltak a szlávság árulói, a démonius katolicizmus keletre nyomuló harcosai, akik a régi Lengyelország hatalmas keleti területein alapított jezsuita kollégiumokban próbálták latinizálni az istenhordozó népet. Aztán fordult a kocka - a XIX. században már az oroszok építenek hagymakupolás templomokat a hitetlen Varsóban. A lengyel és az orosz messianizmus közt kibékíthetetlen ellentét volt. A szláv rokonság és a kétféle civilizációs küldetéstudatból fakadó ellenségesség hatalmas feszültséget keltett e két kultúra között, ezért a lengyelek az orosz szellemi értékek különleges interpretátoraivá váltak. Dosztojevszkij esetében még inkább így van.
A kötet szerzői a lengyel esszéiskola legnemesebb hagyományait képviselik.