Az antropológia rövid összefoglalása jellemzők

Az antropológia feladata, hogy megismerje az emberi jelenségeket és struktúrákat a fejlődés és a történelem síkján, és képessé váljon kérdések feltevésére. Ennek érdekében a kötet az alábbi témaköröket dolgozza fel:
- A testiség mibenléte
- A kulturális tanulási folyamat mimetikus alapjai
- A performativitás elmélete és gyakorlati megvalósulásai
- A nyelv
- A kép
- Az imagináció
- A halál
- A másság.
E témakörökön belül a kötet kitér az antropológiai ismeretek és módszerek használatának kérdésére más tudományágakban. A kötet olyan átfogóan, közérthetően, ugyanakkor a tudomány szempontjait figyelembe véve dolgozza fel témáját, amilyen összefoglalás a magyar könyvpiacon még nem jelent meg. A felsőoktatásban és a tudományos ismeretterjesztésben egyaránt megvan a helye.