AZ ARANYMETSZÉS LEGENDÁJA jellemzők

Valóban indokolt az aranymetszés bálványozása? Helytállóak azok a vélemények, hogy ez az arány, illetve arányosság az élővilág matematikai alaptörvénye, a természet és az emberi alkat jellemzője - ahogy ezt sokan állították és állítják? Falus Róbert, az 1983-ban elhunyt neves klasszika-filológus, irodalomtörténész - szembeszállva a legendával - minderre határozott nemmel válaszol. Könyvében - melyet vitairatnak szánt - azt vizsgálja, hogyan alakult ki és történetileg hogyan fejlő dött a fogalom matematikai és esztétikai felfogása. Mindezt tudományos alapossággal, mégis végig olvasmányosan, szemléletes példákkal teszi.