Az asszimiláció kora a magyar irodalomban jellemzők

Farkas Gyula a Berlini Collegium Hungaricum és a Berlini egyetem magyar tanszékének vezetője volt a második világháborút megelőzően, majd 1945 után a Göttingeni egyetemen tanított. Összefoglaló újkori magyar irodalomtörténetének harmadik kötete (az első, A magyar romantika, és a második, "A fiatal maMagyarország kora" korábban már megjelentek nálunk új kiadásban), amely a kiegyezés korának irodalmát a dolgozza fel. Különös, az egész világirodalomban páratlan asszimilációs folyamat ment végbe magyar földön. Egyidejűleg végleg eltolódtak a magyar szellemi élet gócpontjai a nemesi kúriákról az idegen nyelvű és szellemű városokba, főleg a kapitalisztikus világcsodába, a fővárosba, melyet éppoly szakadék választott el a vidéktől, mint az urat a paraszttól.