AZ ÉDEN KÉNYSZERKÉPZETE jellemzők

amp;quot;A kötet súlyos valóságtörténeteinek szereplői jórészt „deklasszálódott” figurák. A súlyos valósághelyzetek alanyai valahol egy (kolozsvári) nagyregény-konstrukció részei, az utóbbi zavaros évtizedek áldemokráciájának elidegenedett áldozatai. – határhelyzetekről van szó.Lászlóffy Csaba művei érzékletesen fejezik ki, hogy két ember kapcsolata ma is a teremtés és a földi létezés egyik legnagyobb rejtélye, az író feladata pedig nem feltétlenül a válasz megtalálása e rejtélyre, hanem a kérdés minél árnyaltabb, sokrétűbb föladása.A szerkesztett prózaszövegeket hang- és stílusbeli sokszínűség, a nyelvi működés érzékletes viszonyai iránti érdeklődés hatja át. Mintha ritmikus csendeket, kitöltetlen intervallumokat helyezne el a szövegben, pszichikai és érzelmi rekeszeket, melyek újabb hermeneutikai színhelyekké szerveződnek az olvasásban. amp;quot;