AZ ÉDENALAPITÓ jellemzők

A Németh László születésének 100. évfordulójára megje-lenő könyv három fejezetben állít emléket a népi mozga-lom kiemelkedő alkotója munkásságának és emberi alak-jának. Az első rész (A művekről) a szorosabb értelem-ben vett műelemzéseket tartalmaz. A második részben a szerző a Németh László-i életmű recepciójának legfon-tosabb könyveiről (Grezsa Ferenc, Vekerdi László, Sándor Iván, Kocsis Rózsa) ad értékelést. A könyv har-madik, záró fejezetében (Személyesen) azokat az írá-sokat találjuk, amelyekben Tüskés Tibor Németh László-val történt találkozásairól a személyes vallomás hang-ján számol be. Az írásokat a szerző Németh Lászlót és emberi környezetét bemutató fotói és itt először közzé-tett egyéb dokumentumai egészítik ki. A kötet az eddi-gi gazdag Németh László-irodalmat (Domokos Mátyás, Monostori Imre, Füzi László és mások) új szempontú tanulmányok, kritikai írások és visszaemlékezések közreadásával gazdagítja.