AZ ÉGI ÉS A FÖLDI SZERELEMRŐL jellemzők

Az életműsorozat legújabb kötete Nádas Péter 1989-ben tartott előadását tartalmazza `a nemi szerepek és a nemprincipiuma` témaköréről. A szerző három esszében, az előadás mellett hosszú `bevezető` és `jegyzet` formájában járja körül például a szerelem és szexus viszonyának mentális és nyelvi vetületeit, vagy éppen Narcissusszal és Szókratésszal kapcsolatos ősi szimbólumait.