Az égigérő fa alatt jellemzők

A színmű rendezői példánya mellett Kocsis István drámaíró és Beke Sándor rendező tanulmány is olvasható a kötetben. "Vörösmarty Mihály drámai költeményének színpadra állítása színháztörténetünk folyamán mindig is problémát okozott a rendezőnek, annak ellenére, hogy a művel kapcsolatos szakirodalom bőven a rendelkezésére állt. A rendezőnek már ha tudatos alkotóművészről van szó mindenkor egyik legfőbb feladata, hogy a darab alapos tanulmányozásával párhuzamosan megismerkedjék a művet értékelő és elemző szakirodalommal is, nem hagyva figyelmen kívül a régi szaktekintélyek tanulmányait sem. Az első pillanatban a mi esetünkben is úgy tűnt, hogy a meglevő szakvélemények összevetése, alapos analízise kielégítő választ ad a darabbal kapcsolatos összes kérdésre. Tévedtünk. Kiderült ugyanis, hogy a fő problémát nem a mű és a tanulmányok konfrontációja okozza, hanem az anyag szövetében levő furcsa rejtjelek, szimbólumok, szín- és hanghatások kértek, követeltek és vártak megválaszolást, megoldást. Így szükségét éreztük, hogy megvizsgáljuk ezeket a mikroelemeket, és még egyszer utánanézzünk a Csongor és Tünde eredetét kutató tanulmányoknak, anyagoknak is. Úgy véltük, ez az újbóli mélyreásás sok kérdés megválaszolásában segítségünkre lehet. (Beke Sándor)