Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma jellemzők

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma című kézikönyv magyar kiadása a Szent István Társulat gondozásában jelent meg. Az eredeti művet olasz és angol nyelven 2004-ben a Vatikáni Kiadó jelentette meg.
A munka elvégzésével még II. János Pál pápa bízta meg az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsát. A könyv három részben tárgyalja az Egyház és a pápák több mint száz évet felölelő társadalmi tanítását. Az első rész teológiai jellegű, címe: Isten emberiség iránti szeretetének terve. A második részben olyan jelentős témák szerepelnek, mint a család a munka, a gazdasági élet, a politikai közösség, a környezetvédelem, a béke ápolása, az állam és a vallási közösségek viszonya. A harmadik rész az Egyház lelkipásztori tevékenységének, valamint a világi hívek elkötelezettségének a társadalmi tanításhoz kapcsolódó irányelveit foglalja össze.