Az elektrokémia korszerű elmélete és módszerei I. jellemzők

A könyv felvértezi az Olvasót mindazokkal a korszerű elektrokémiai ismeretekkel, amelyek a dinamikusan fejlődő tudományterületek elvi alapjainak megértéséhez és gyakorlati műveléséhez szükségesek. Az első kötetben az elektrokémiai cellákkal kapcsolatos alapfogalmak, termodinamikai ismeretek, az elektrolitokkal és az elektródokkal kapcsolatos tudnivalók kaptak helyet. Részletesen tárgyalja az elektrokémiai határfelületi fázisokra vonatkozó modelleket, valamint az elektródfolyamatok kinetikáját és a fontosabb vizsgálati módszerek elméletét. E kötetet az elektrokémiai impedanciaspektroszkópia ismertetése zárja, amelynek nagyobb terjedelmét annak jelentősége és hiánypótló jellege indokolja.