Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban jellemzők

Az iskolába lépő kevéssé fejlett gyerekek többségének sorsát megpecsételi az alacsony induló szint. Ugyanakkor ez a probléma hatással van a pedagógiai munka eredményességére is. A DIFER programcsomag ennek az ősi és egyre súlyosabb problémának a megoldásához kíván hozzájárulni.