Az élet általános elmélete jellemzők

Ez a könyv a chemotonelmélet alapján kívánja feltárni az élet mibenlétének titkát, az élő és élettelen rendszerek között lévő minőségi különbségek alapvető hátterét, valamint ezen ismeretek birtokában felvázolni a spontán életkeletkezés folyamatának kulcslépéseit.