AZ ÉLET RÓZSÁI (ÚJ!) jellemzők

A tizenhárom kötetből álló Francia história ciklus kilencedik darabja Pierre Emmanuel de Siorac, XIII. Lajos éles eszű, nemes lelkű, fiatal korát meghazudtolóan nagy műveltségű hívének lovagi és szerelmi kalandjairól tudósít. Siorac több mint szemtanú, részt vesz az összeesküvésben, amely Medici Mária, az anyakirályné kegyencének, Concininek a meggyilkolásával végre trónra juttatja az addig félreállított, megalázott, lecsepült gyermekkirályt. De vajon a hatalom megragadása elég-e az uralkodói méltósághoz? Győzi-e feladatát az ifjú Lajos, mikor az országnagyok széthúzása, a hugenották dölyfös becsvágya, anyja intrikálása szüntelen veszélyt jelent trónjára, és házassága, utódlása körül sincs minden rendben? Hősünk az uralkodó támasza és talpköve, ennek jutalma, hogy megkapja az Orbieu grófja címet és teljes jogú tagja lesz a királyi tanácsnak. Ám egy éles eszű, éles nyelvű szobalánytól alkalomadtán éppoly sokat tanul, mint a zseniális politikustól, az agyafúrt Richelieu bíborostól. Így l