Az élet tisztelete jellemzők

A könyvsorozat második kötete Albert Schweitzer életéről és munkásságáról igyekszik keresztmetszetet nyújtani. Schweitzer (1875-1965) századunk egyik kiemelkedő egyénisége volt, akinek életútjában egyedülállóan forrt egybe a gyakorlati cselekvés az elméleti munkássággal. Harmincéves korában, neves teológusként és orgonaművészként, praktizáló tanárként és lelkészként, mintegy hátat fordítva addigi életének, elvégzi az orvosi egyetemet, majd egy afrikai gyarmaton, Lambarénában kezd praktizálni. Az elkövetkező évtizedekben több száz beteg ellátására alkalmas kórházfalut hoz létre. Schweitzer mint keresztény-humanista gondolkodó is jelentős életművet hagyott hátra.