Az Élet Virágának ősi titka I. kötet jellemzők

Egykor az univerzum minden létezője ismerte a titkot, miszerint az Élet Virágában rejlik a teremtés lényege. Ezen elgondolás egyaránt igaz úgy az élet belső rendszerére mint a külső, végtelen elrendezés fizikai megnyilvánulásaira. Az emberiség valamikor egy nagyon kifinomult műveltség és tudatosság szintjéről hullott alá a sötétség kilátástalanságába és szinte teljesen elfelejtette az Élet Virágának ősi titkát. Most, hogy az emberi szellem fölébredt téli szendergéséből, elménk föleszmél tévképzeteiből s értelmünket beragyogja ismét a spirituális tudatosság fénye. E fény az észlelés új ablakát tárja szélesre az emberiség előtt. Legyen e könyv egy ilyen spirituális ablak minden látni vágyónak!