Az elismerés elmélete jellemzők

Hogyan kerülhet egy filozófiatörténeti toposz újra a kortárs társadalomfilozófia figyelmének középpontjába? Alkalmazható-e Hegel elismeréselmélete egy jellegében mai filozófiai rendszer megalkotására? Weiss János tanulmányában Frasel és Honneth, Habermas és Rawls egymáshoz közelítő izgalmas kísérletét mutatja be, amely korunkat a korábbi egalitarizmus-viták termelési és elosztási problémáitól eltérően új konfliktusmezőnek látja, ahol a társadalmi összeütközések fő területe az elismerésért folytatott szabad küzdelem.
Ez a társadalomfilozófiai koncepció olyan problémák meghaladására tesz kísérletet, amelyek a mai nemzetközi politikaelmélet diszkussziójában állandó elemként szerepelnek. A kötet egyszerre filozófiatörténeti recepció, ugyanakkor több is annál: kortárs filozófia, amely az interszubjektív társadalmi együttélés újonnan feltételezett meghatározó elemével foglalkozik amely a személy identitásának és differenciájának témakörébe vezet.