Az ellenzék feladata - Törköly József színterei jellemzők

"Nem mindennapi szellemi kvalitású és energiájú politikus és szervező volt, aki minden jövedelmét a politikai érdekekre fordította. Mint nemzetének hű fia nem ismert nemzeti meggyőződésében kompromisszumot és egészségét is feláldozta. Példaként szolgálhat azoknak is, akik követték őt, ha nem is tartoztak nemzetéhez és ő ezt tőlük nem is kívánta.” Így méltatja a Rimaszombatban megjelenő szlovák nyelvű hetilap, a Gemer-Malohont azt az embert, akire a megelőző 18 esztendőben nem igen talált jó szót. Arról a Törköly Józsefről van szó, aki a trianoni döntéstől 1938 tavaszán bekövetkezett haláláig Képviselőtestületi tagként, egyben a Magyar Nemzeti Párt országos elnökeként, a csehszlovák nemzetgyűlés szenátoraként, az evangélikus egyház világi képviselőjeként, a Polgári Kör ügyészeként s még megannyi más helyen és módon szolgálta a kisebbségi sorba jutott rimaszombati népét és az egész szlovenszkói magyarságot. Nevét hosszú évtizedeken át említeni sem lehetett. A jelen kötet az első kísérlet arra, hogy egy kötetben, írásai segítségével bemutassuk ezt a kiváló embert, aki ma is példakép lehetne mindazok számára, akik egy közösség képviseletére vállalkoznak. A kötet anyagát Filep Tamás Gusztáv válogatta, aki az Utószóban foglalja össze a Törköly József életművét.