Az élő metafora jellemzők

A tanulmánykötet a szerző a nemzetközi egyetemeken tartott előadásainak, szemináriumainak, kutatásainak gyümölcse. Ricoeur a metafora "színeváltozásait" veszi górcső alá, időről időre, irányzatról irányzatra haladva - a klasszikus retorikától a szemiotikán és szemantikán keresztül egészen a hermeneutikáig.