AZ ELSŐ KERESZTES VITÉZ - KÜLÖNLEGES KÖNYVEK - jellemzők

Filmek és regények egyik kedvenc témája a Nyugat-Európából elinduló keresztes háborúk története. A Szentföld visszafoglalásáért folytatott véres harcok azonban a közfelfogással ellentétben, nem 1096-ban kezdődtek, hanem jóval előbb. A vallási alapon indított első szent háború, Konstantinápoly és rendkívüli képességű császára, Hérakleiosz nevéhez fűződik. Geoffrey Regan bemutatja a kereszténység térnyerését I. Konstantin idejétől Hérakleiosz hatalomra jutásáig. Hérakleiosz, ez a karizmatikus vezető és kiváló katona, a saját földjükön kényszeríti térdre a perzsákat, majd visszaveri a Bizáncot fenyegető avar, szláv hadakat. Ezek után szembe kell néznie a moszlim arab törzsek egyre agresszívebb támadásával. Tragikus halála után egymással vetélkedő katonacsászár utódai végül kénytelenek segítséget kérni Nyugat-Európa államaitól. 1095-ben a pápa meghirdeti az első keresztes háborút. Ez a segítség végül ádáz viaskodásba, Bizánc kifosztásába, majd vérfürdőbe torkollik.A hatalmas ívet megrajzol