Az első válaszkísérlet jellemzők

A jeles szociológus e munkája a létezett szocializmus baloldali kritikai elemzésének igényével született. Elsőként tesz kísérletet annak a jelenünket is meghatározó történelmi formációnak az árnyalt megközelítésére, melyről oly sok és oly ellentétes előjelű, szenvedélyes vita folyik nap mint nap nálunk, Kelet-Európában, de tágabb értelemben világszerte is.