Az első világháború jellemzők

Az első világháború nem csak európai katasztrófa volt. Világméretű öldöklés volt ez, amelyben sok ezer ázsiai és tengerentúli katonának kellett meghalnia az európai nagyhatalmak birodalmi téveszméiért. A konfliktus, amely négy impérium széthullásával végződött, egy új korszak kezdetét is jelöli: következményeként került hatalomra Lenin és Sztálin, valamint két évtizeddel később a náci barbárság. Kié a felelősség az első világháború kitöréséért, amelyet a britek és a franciák még mindig a "nagy háborúnak" neveznek? Ez a kérdés mindmáig sok történészt foglalkoztat.
Hírneves tudósok írják meg nézeteiket e könyvben - ahogy Hans-Ulrich Wehler bielefeldi történész nevezi - "a 20. század őskatasztrófájáról", és "a második harmincéves háború" nyitányáról.