AZ ELVESZETT DÉLELŐTT jellemzők

A neves román írónő regényét 1984-es megjelenésétől fogva a legnagyobb elismeréssel méltatták a honi és külhoni pályatársak. Románia huszadik századi történelmét hozza elénk szereplői tudatán átszűrve, két idősíkot váltogatva, a Ceauşescu-éra utolsó, nyolcvanas éveit és az 1914--18 közöttieket, mikor Bukarest még a „kis Párizs” rangjára pályázott. Kíméletlen éleslátással és finom, hiteles részletezéssel, humorral és érzéssel festi az egyéni drámákat, melyek mind hozzáteszik a magukét a nagy tablóhoz, egy ország sorsához. Az 1989-es fordulat a regény érvényét csak igazolta. Tudós értekezések születtek róla, s közönségsikere is akkora, hogy átiratát műsorára tűzte a Bulandra színház. Közreadásával nagy adósságot törleszt a magyar könyvkiadás.