AZ EMBER, A NYELV ÉS A VILÁG jellemzők

Az ember, a nyelv és a világ közötti összefüggéseket a szerző két nyelvi jelenség, a fokozás és az antonímia egyes kérdéseinek vizsgálatából kiindulva kilenc ellentétpár (múlt-jelen, sok-kevés, nagy-kicsi, jó-rossz/gonosz, szép-csúnya, teizmus-ateizmus, gazdag-szegény, igaz-hamis, van-nincs) tárgyalása révén vizsgálja. Olyan „kényes” kérdésekre is keresi a választ, mint például: Hogyan keletkezett az emberi nyelv? Létezik-e a GONOSZ? A bőségesen idézett szak- és szépirodalmi ismeretek a szerteágazó tematika tényszerűségét bizonyítják, miközben nyilvánvalóvá válik az olvasó számára, hogy olykor az egyes tudományágak megdönthetetlennek tűnő megállapításai is vitathatók.