Az ember rabságáról és szabadságáról jellemzők

"Főként a hamis objektivizmus ellen kívánok fellépni, amely az individuálist alárendeli az általánosnak. Ember, személyiség, szabadság, alkotás, a végső dolgok valósága - ezek a fő témáim. A társadalmi probléma nagyobb szerepet játszik gondolkodásomban, mint az orosz vallásfilozófia más képviselőinél. Közel állok ahhoz az áramlathoz, amelyet Nyugaton vallásos szocializmusnak hívnak, de ez a szocializmus - határozottan perszonalisztikus... Az orosz vallásbölcseleti reneszánsz balszárnyához tartozom, a szélsőbalhoz, de kapcsolatomat az ortodox egyházzal ma is tartom és nem is akarom elveszíteni" - írja magáról Bergyajev (1874-1948), akit a szabadság filozófusaként tartanak számon.