Az emberi természet jellemzők

A modern társadalomban élő ember egyre jobban érdeklődik az emberi természet és a társadalom kialakulásának, működésének tudományos vizsgálata iránt, mert ilyen módon is szeretne választ kapni saját problémáira és szűkebb-tágabb közösségének megoldatlan kérdéseire. Ma már sok tudományág foglalkozik az emberi viselkedéssel - sokféleképpen. Valamiféle szintézisre van szükség, amelyhez az egyes részterületek információi hozzákapcsolhatók.
"Csányi Vilmos, ahogy tőle már megszoktuk, nem egyszerű leíró tankönyvet gyárt; művét mindenütt áthatja saját elméleti felfogása. Ezzel nem mindenki ért egyet, de ez már az efféle vállalkozások jellemzője..." (Pléh Csaba akadémikus)