Az emberi tudatosság jellemzők

"Boda Mihály a magyar analitikus filozófusok fiatal nemzedékének jeles képviselője, azé a nemzedéké, mely az ELTE Filozófiai Doktoriskolájának padjaiból került ki, és más teljes egészében úgy szocializálódott, hogy a filozófiai problémákat pontosan, szakszerűen, logikailag tiszta formában kell megfogalmazni, mert csak így adható rájuk értelmesen megvitatható, mások által is ellenőrizhető, plauzibilis válasz. Tanulmányai a metafizikától kezdve az elmefilozófián át az etikáig átfogják a filozófiai problémák széles körét, köztük a szubsztanciára és az azonosságra, az érzéki tapasztalatra, az első és a másodlagos minőségekre, a személy fogalmára, végül pedig a fenomenális és az erkölcsi tudatosságra vonatkozó kérdéseket. Világos és precíz megfogalmazásukkal, logikus és áttekinthető érvelésükkel bizonyítják, hogy az a filozófiai iskola, mely iránt a szerző elkötelezte magát, mennyire termékeny. Azt is kiválóan példázzák, hogy a logikai szabályok szigorú alkalmazása és a technikai igényesség nem akadálya az eredetségnek, hanem éppen ellenkezőleg: megkönnyíti az új gondolatok megfogalmazását és újként való elismertetését. A filozófia problémái nem egyik vagy másik iskola monopóliumai. A Boda Mihály által tárgyalt kérdések is a filozófia nagy, hagyományos kérdései közé tartoznak. Könyve éppen azért érdekes, mert megmutatja, hogy e régi kérdésekre új és új válaszok adódhatnak. Mindenki számára, aki érdeklődik a filozófia legújabb fejleményei iránt, melegen ajánlom Boda Mihály friss hangvételű, új szempontokban gazdag tanulmányainak olvasását." (Kelemen János)