Az emberré vált ember jellemzők

A szerző tanulmánykötetében számos olyan kérdést vet föl, amely egy gondolkodó ember számára eleven, megoldandó problémaként merülhet fel.