AZ EMLÉKEZÉS A KORTÁRS ERDÉLYI IRODALOMBAN jellemzők

E kötet tájaink kortárs irodalmi munkáit az emlékezés kérdésköre szempontjából vizsgálja, ily módon az utóbbi évek jelentős irodalmi alkotásainak, így többek között Balla Zsófia Kolozsvár című versének, Papp Sándor Zsigmond Semmi kis életek című regényének vagy Vida Gábor prózatermésének egy sajátos taglalását adja. Emellett különlegessége, hogy teljességében közli azt a Tiszatájonline-on részben megjelent emlékezőesszét is, amely művészeteken átívelésében ragadja meg az emlékezést.Kovács Flóra 1982-ben született Hódmezővásárhelyen. Irodalomtörténész, egyetemen tanít, szerkeszt, kortárs irodalom, komparatisztikai, színházelmélet területén közöl írásokat. Megjelent kötete: A közösség a kortárs erdélyi drámában és színházban (2013).