'Az én parlamentem' 100 év - 100 rajz jellemzők

tantárgy:Egyéb évfolyam:Egyéb A tankönyvjegyzéken nem szerepel. " Ezen albumban szereplő gyermekrajzok nem csupán vizuális élményt nyújtanak, de egyben el is gondolkodtatják az embert. Arról adnak számot, milyennek látják a mai gyermekek a parlamentünket, vagy éppen milyennek képzelnék el a számukra ideális parlamentet. Bár ennyi kiváló rajz közül nehéz csupán egyet kiemelni, hadd tegyek mégis említést személyes kedvenceimről. Tóth Tardos Bendegúz úgy festette meg a parlamenti üléstermet, hogy ott a padsorokban csak mosolygó arcokat látunk. A magam részéről azt kívánnám, hogy a gyerekrajzokon megelevenedő jókedély, együttműködő szellem és sokszínűség gyakrabban hassa át parlamentünket is." Dr. Szili Katalin A Magyar Országgyűlés elnöke ". E ceruzával, zsírkrétával rajzolt, vízfestékkel készült, üvegre festett, batikolt és ki tudja még, milyen technikával megvalósított pályamunkák sokféleségéből az derül ki számomra, hogy a gyerekek igenis képesek az önálló véleményalkotásra, s egyáltalán nem szabványos gondolataikat szemet gyönyörködtető művekben tudják megfogalmazni. Számomra ennek a pályázatnak az a legfőbb üzenete, hogy ha a diákokat partnereinknek tekintjük, s valóban inspiratív feladatok elé állítjuk őket, akkor a megoldásokból mi magunk is tanulhatunk. (.) Oktatási miniszterként ezek a művek reménnyel töltenek el, s még inkább megerősítenek abban, hogy az ilyen tudás a Magyar Köztársaság jövőjének záloga." Dr. Magyar Bálint A Magyar Köztársaság oktatási minisztere