AZ ERDÉLYI SZÁSZOK BETELEPEDÉSÉRŐL jellemzők

Horst Klusch erdélyi szász tudósember, a szászok eredetének, történelmének kutatója, aki e népcsoport világban való helyét keresi, önértelmezésének történelmi alapjait vizsgálja Az erdélyi szászok betelepedéséről című tanulmánykötetében. SiebenŹbürgen név és a szászok eredetéről szóló tanulmányait követő írásaiban a szászsághoz kapcsolódó betelepedés-elméletek valószínűségét vizsgálja, a legújabb elméletek felől a szászok erdélyi betelepítését az 1096-1154 közötti periódus eseményeivel hozza kapcsolatba. A történelmi események szakszerű felidézésével és rekonstruálásával az erdélyi szászok különböző korokban megélt viszonyait, sorsát, szerepét vizsgálja. Hiteles történelmi forrásokból építi fel érvelését, hatalmas filológiai apparátust mozŹgaŹtó gondolatmeneteiben a keresztes hadjáratok idejéből, a német lovagrend történetének kutatása nyomán, a szebeni Szent László prépostság keletkezése történetének felkuŹtaŹtásával az erdélyi szászok itt-létének első bizonyítékait vizsgálja. Egyik t