AZ ÉRTELMES BESZÉD HANGZÁSA jellemzők

E kézikönyv 456 oldalon foglalkozik példabeszédek, szövegek bemutatásán keresztül a helyes beszéddel, kiejtéssel, beszédstílussal, írásjelekkel, a beszéd ritmikai elemeivel stb.A szerzők: Elekfi László a mondattan, a fonetika, és a nyelvtudomány több más ágának jeles kutatója.Wacha Imre a stilisztika, a retorika művelője és évtizedeken át a rádió és televízió egyik beszédtanára. A helyes kiejtéssel, beszédstílussal, a szövegmondás stílusával kapcsolatos kérdésekről számos tanulmánya jelent meg.