Az Esszénus Béke Evangélium III. könyv jellemzők

Az Esszénus Béke Evangéliumnak ez a harmadik könyve, amely egy óriási spirituális, irodalmi, filozófiai, és poétikus értékű szövegek gyűjteménye, melyeket a hagyományok, két erőteljes egymásba szövődött áramlata hozott létre.