Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) az Európai Unió bűnügyi együttműködési rendszerében jellemzők

Az Európai Unió egyik legfontosabb feladatának - többek között - a közösségi pénzügyi érdekek védelmét tekinti. Ennek a kiemelt problémakörnek a felügyeletét látja el az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal. Könyvünk tanulmánykötet, melyben azonban nem csak a Hivatal történetéről és működéséről olvashatnak.
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanárai a közösség pénzügyi érdekeit érintő legjelentősebb területek - költségvetés, versenyfelügyelet -, valamint a felelősség kérdéskörében - közigazgatási jogi védelem, bűnügyi együttműködés, az OLAF és más, bűnüldöző szervek kapcsolata, a gazdasági vezetők felelőssége - írtak a szakmai és a nem szakmai, érdeklődő közönség számára is figyelemreméltó esszé-gyűjteményt.