AZ EURÓPAI KONSTRUKCIÓ jellemzők

amp;amp;amp;#8222; amp;amp;amp;#8230; az európai konstrukció sikere nagyban befolyásolja majd a kialakuló világrendet és a globális kormányzást. Az Európai Unió elkötelezettje a multilaterális intézményeknek és sokszintű kormányzásnak, amelyek kiépítésében számos eredményt követelhet el magának. Európa jelenlegi és jövőbeni szerepét tekintve azonban markánsan eltérő vélemények fogalmazódtak meg a közelmúltban az euroatlanti kapcsolatokban kialakult törésvonalak elemzése kapcsán. amp;amp;amp;#8221;