AZ EURÓPAI MŰVELŐDÉS TÖRTÉNETE - SZÖVEGGYŰJTEMÉNY AZ I. KÖTETHEZ jellemzők

Az Európai művelődés története című tankönyv első kötetéhez készült Szöveggyűjtemény több mint háromszáz forrást tartalmaz. A szemelvények szorosan kapcsolódnak a tankönyv szövegéhez, de a hozzájuk tartozó bevezetésekkel együtt akar önálló olvasmányként is megállják helyüket. Bár a válogatás elsősorban a tankönyv jobb használhatóságát szolgálja, arra is törekedtünk, hogy kevéssé ismert vagy nehezen hozzáférhető eredeti forrásokkal ismertessük meg az olvasókat. A szemelvények egy része most jelenik meg először magyarul, a kötet szerkesztőjének fordításában.Az egyes szövegeket korabeli képek illusztrálják, s a történelmi, művelődéstörténeti események földrajzi elhelyezését térképek segítik.