Az európai Prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben jellemzők

Az 1982-ben az Országos Széchényi Könyvtár által megszerzett Leuveni Kódexben található első magyar versnek, az Ómagyar Mária-siralomnak köszönheti különös értékét. A mintegy 300 fólió terjedelmű, a 13. század végén keletkezett latin nyelvű kézirat tartalmának többi részével azonban alig foglalkozott a hazai irodalomtörténet. A jelen kötet a szerző több mint húsz éves kutatásának eredményét foglalja össze.