AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA - C/2. TÉMAKÖR (3. ÁTDOLG. KIAD.) jellemzők

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat.A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.KÉZIRAT LEZÁRVA: 2015. február 1.