Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása jellemzők

Magyarország tervezett csatlakozása az EU-hoz számos feladat, jogközelítési lépés teljesítésével jár. A gazdasági közösség igényli a környezetvédelmi elvárások egységesítését is - a környezet, és ezen keresztül az ember káros hatásoktól való védelme, az életminőség biztosítása jegyében. A kötet a közösségi szervezet- és jogrendszer alapjainak, a környezetpolitika alakulásának bemutatását követően nagy terjedelemben foglalkozik az EU környezetjogának egyes részterületeivel: többek között az általános vagy horizontális jogalkotással, a levegőtisztaság-, a víz-, a természetvédelemmel, a veszélyes vegyi anyagokkal és a biotechnológiával stb.