AZ EURÓPAI UNIÓS JOGFEJLŐDÉS IRÁNYAI A LISSZABONI SZERZŐDÉS UTÁN jellemzők

Az MTA Jogtudományi Intézete „Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre” címmel az elmúlt években kutatási programot folytatott Vörös Imre irányítása mellett. A kötetbe beválogatott tanulmányok e program keretében születtek, és bemutatják a kutatás főbb irányait és eredményeit.Fekete Balázs: Vertikális hatáskörmegosztás az Európai Unióban – Félúton a funkcionalizmus és a föderalizmus közöttFekete Balázs: Európa értékei és az értékek Európája – Megjegyzések egy értékszociológiával foglalkozó kötet apropójánVincze Attila: Az egyszerűsített szerződésmódosításGárdos-Orosz Fruzsina: Horizontalitás az európai uniós jogbanHorváthy Balázs: Az uniós vezetési modell az alapszerződési reform után – Új szereplők a porondonCzigler Dezső Tamás: Kollíziós jog kontra belső piac jogaKreisz Brigitta: A túlzott hiány eljárás belső logikájában rejlő formáljogi ellentmondások egykor és maHorváthy Balázs: A közös kereskedelempolitika jogi feltételrendszere a Lisszaboni Szerződést követően