AZ EURÓPÁN KÍVÜLI VILÁG - AFRIKA, KÍNA, INDIA, JAPÁN ÉS KOREA A KÖZÉPKORBAN - jellemzők

A könyv rendkívül szép illusztrációk segítségével kalauzolja el olvasóit az Európán kívüli középkori világba. Az afrikai, indiai, kínai, japán és délkelet-ázsiai ősi kultúrák közös vonása a középkor folyamán az, hogy sokhelyütt olyan erős államok jöttek létre, melyek élén harcias királyok álltak. Egyes birodalmak évszázadokig is fennálltak, mások tiszavirág-életűek bizonyultak. A Kr. u. 500-as éveket követő évezredben alakultak ki azok a kulturális sajátosságok, amelyek mai szemmel nézve jellemzik az adott térségeket. Kiforrott bennük egy egyedi művészeti és építészeti stílus. A vallás határokat nem ismerve terjedt és gyökeresedett meg az újonnan megtértek között, a kereskedők pedig akár hosszú tengeri és szárazföldi utakra is vállalkoztak, hogy egzotikus árucikkekre tegyenek szert.